News Edit

Quảng Ngãi

Em ơi "Thiên Ấn Niêm Hà"
Câu ca núi Ấn sông Trà là đây
Phù sa con nước dâng đầy
Màu xanh mạ mới ngất ngay hương đồng
 
Em ơi biển mặn êm trong
Sa Quỳnh cát mịn ong ong ánh vàng
Khơi xa tôm cá đầy khoang
Vụ mùa thắng lợi xóm làng rộn vui
 
Em ơi Quảng Ngãi quê tôi
Lòng người trìu mến, ngọt bùi, thiết tha
Chùa Hang chuông vọng trời xa
Hồn thiêng sông núi âm ba cõi lòng.
 
Tác giả: Tấn Bảo Huỳnh

THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

Đã có 218 tác giả, 38 tỉnh/thành và 324 tác phẩm