News Edit

Anh hùng Lao động Hồ Giáo

Nhọc nhằn mưa nắng Miền Trung
Sinh ra Hồ Giáo anh hùng chăn trâu
Từ trẻ thơ đến bạc đầu
Nâng niu cây cỏ, chăm bầu sữa non
 
Hậu phương vững chãi sống còn
Hướng ra tiền tuyến, sắc son một lòng
Hoà bình năng nổ xung phong
Nhân đàn bò giống, làm đồng tăng gia
 
Việc nước cũng như việc nhà
Chăm chỉ, cần mẫn thật là đáng yêu
Bốn mùa lam lũ sớm chiều
Bao nhiêu cống hiến bấy nhiêu công trình
 
Tấm gương Hồ Giáo quang vinh
Quí mến động vật, nặng tình quê hương
Tấm gương Hồ Giáo kiên cường
Vượt qua gian khổ, gió sương cuộc đời
Tác giả: Xóm Đồng

THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

Đã có 218 tác giả, 38 tỉnh/thành và 324 tác phẩm