News Edit

Em là con gái Nghĩa Hành

Em là con gái Nghĩa Hành
Quê hương Quảng Ngãi vô vàn kính yêu
Nết na duyên dáng mĩ miều
Mắt nâu môi đỏ yêu kiều lòng anh
 
Xa trông gần nhớ chẵng đành
Thôi thì mượn bút viết vài đôi câu
Tả em con gái Nghĩa Hành
Đoan trang thùy mị chan hòa với nhau
 
Gió đưa mái tóc em bay
Xa trông thật mến gần càng đáng yêu
Nói yêu chứ dễ gì yêu
Em đây rất khó anh nào có hay
 
Anh như một gã tình say
Lang thang lạc giữa tháng ngày nhớ nhung
Nhớ em anh nhớ vô cùng
Người con gái ở Nghĩa Hành mến thương
 
Tác giả: Kim Bình Hưng

THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

Đã có 218 tác giả, 38 tỉnh/thành và 324 tác phẩm