News Edit

Hỏi

Có phải quê nhà không Quảng Ngãi?
Bao năm xa lạ lẫm phố phường
Bâng khuâng hỏi với trời mây nước
Một địa chỉ quen lạc cuối đường
 
Có phải là sông không Trà Khúc?
Cong bờ yểu điệu khúc eo thon
Vạt nắng hoàng hôn men cát trắng
Đậu suốt mùa thu trong mắt trong
 
Có phải núi đồi không Thiên Ấn ?
Quanh co lối cỏ dẫn xa đời
Hư không chuông gõ vào hoang vắng
Chớp mắt phù vân trắng cuối trời
 
Có phải là em không hở nhỏ?
Nón nghiêng đổ lụa nắng sân trường
Tội nghiệp bài thơ tình thứ nhất
Theo hoài chưa bén gót cô nương
 
Tác giả: Trương Đình Tuấn

THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

Đã có 218 tác giả, 38 tỉnh/thành và 324 tác phẩm