News Edit

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo
 
2. PGS.TS. Nhạc sĩ Thế Bảo - Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo
 
3. Giảng viên Thanh nhạc, Khánh Trang - Ủy viên
 
4. Nhạc sĩ Trần Tiến - Ủy viên
 
5. Nhạc sĩ Đình Thậm - Ủy viên
 

THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

Đã có 218 tác giả, 38 tỉnh/thành và 324 tác phẩm