News Edit

Họp báo phát động cuộc thi “Sáng tác ca khúc về quê hương Quảng Ngãi lần thứ nhất - 2020”

THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

Đã có 218 tác giả, 38 tỉnh/thành và 324 tác phẩm