News Edit

Mười hai cảnh đẹp Quảng Ngãi

Ấn trời đóng ở trên sông (1)
Uy linh hiển hiện khắp vùng nước non
Đẩu rồng giỡn với sóng cồn (2)
Bức tranh dã sử như còn huyền linh
 
Liên trì trăng xuống tẩm mình(3)
Ngàn sen thơm nức hương trinh đất trời
La Hà trận đá nơi nơi(4)
Vẳng nghe chiêng trống một thời đâu đây
 
Bút thiên vẽ giữa tầng mây(5)
Là thơ, là họa mê say lòng người
Ai lên Thạch Bích mà coi(6)
Ráng chiều sắc đá sáng ngời ngọc châu
 
Thạch cơ ông lão buồng câu(7)
Đợi thời, chờ đấng vương hầu ghé thăm?
Ai xây cồn cát thành mâm(8)
Đây miền An Hải ngọc trầm biển khơi
 
Kìa thôn Cổ Lũy mồ côi(9)
Khói lam nhẹ tỏa bồi hồi chiều quê
Hà Nhai thuyền đợi ai về(10)
Mênh mông sóng nước, bốn bề gió reo
 
Vu Sơn vách núi cheo leo(11)
Nai kêu, vượn hú thác treo lưng trời
Vân Phong ngăn cách hai nơi(12)
Rành rành Nam-Ngãi đất trời phân minh
 
Mười hai thắng cảnh quê mình
Xinh xinh như những bức tranh hoạ đồ.
 
2015
 
Tác giả: Trần Đức Phổ
___________
1. Thiên Ấn Niêm Hà
2. Long Đầu Hý Thuỷ
3. Liên Trì Dục Nguyệt
4. La Hà Thạch trận
5. Thiên Bút Phê Vân
6. Thạch Bích Tà Dương
7. Thạch Cơ Điều Tấu
8. An Hải Sa Bàn
9. Cổ Luỹ Cô thôn
10. Hà Nhai Vãn Độ
11. Vu Sơn Lộc Trường
12. Vân Phong Túc Vũ
 

THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

Đã có 218 tác giả, 38 tỉnh/thành và 324 tác phẩm