News Edit

Niềm nhớ

Nếu ai đã một lần về Quảng Ngãi
Đã dừng chân bên Thiên Ấn uy nghi
Thăm dòng nước sông Trà còn in mãi
Thắm tình Quê trong Tôi mãi không phai
 
Ai đã đến với Nghĩa Hành đất Mẹ
Nơi Tôi sinh và khôn lớn mỗi ngày
Câu ca dao à ơi từ khi bé
Đến bây giờ Tôi chẵng thể nào quên
 
Nghĩa Hành bốn mươi năm còn lưu giữ
Chuỗi chiến công và kỳ tích Cha Ông
Vang danh mãi muôn đời còn ca tụng
Đến muôn đời yêu mãi Nghĩa Hành ơi
 
Tác giả: Kim Bình Hưng

THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

Đã có 218 tác giả, 38 tỉnh/thành và 324 tác phẩm