News Edit

Quảng Ngãi quê tôi

Ai về Quảng Ngãi quê tôi
Nhìn non ngắm nước bao la vô cùng
Đến Ba Tơ mảnh đất diệu kỳ
Du Kích còn đó vang danh muôn đời
 
Ai về Quảng Ngãi quê tôi
Dừng chân ghé lại Sa Huỳnh mến thương
Người dân lao động chuyên cần
Làm nên hạt muối trắng tinh cho đời
 
Ai về Quảng Ngãi quê tôi
Về bên Thiên Ấn cho lòng thảnh thơi
Xa xa dòng nước Sông Trà
Cá tơm cua tép mặn mà lòng ta
 
Quảng Ngãi địa danh nhiều vô kể
Xin một lần mượn bút viết lời thơ
Gởi tình yêu Quê Hương vào trang giấy
Yêu mãi muôn đời Quảng Ngãi ơi.
Tác giả: Kim Bình Hưng

 

THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

Đã có 218 tác giả, 38 tỉnh/thành và 324 tác phẩm