News Edit

Quảng Ngãi Xuân này

Quảng Ngãi Xuân này có khác xưa
Trời còn ươm nắng hay giăng mưa
Gió ơi ! Dừng cánh dùm ta nhé
Một chút tình thương gởi gió đưa
 
Quảng Ngãi Xuân này lắm xót xa
Vào Đông lủ lụt mới kinh qua
Mây ơi ! Chậm bước cho ta nhắn
Lau hộ dùm ta giọt lệ nhoà
 
Quãng Ngãi Xuân này chắc u buồn
Đói nghèo cơ cực nối nhau luôn
Nước ơi ! Sao nước vô tình quá
Có nghe quanh hồn lệ đá tuôn
 
Quảng Ngãi Xuân này có mưa bay
Xin đời oan nghiệt tỉnh cơn say
Ấn sơn Vệ thủy quê hương đó
Ta đếm ngày về... lệ đắng cay
 
Mùa lụt 11/ 1999
 
Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

Đã có 218 tác giả, 38 tỉnh/thành và 324 tác phẩm