DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Quang Vinh

Lâm Đồng

0

2

Nguyễn Quốc Học

Đắk Nông

1

3

Hữu Nhân

TP HCM

0

4

Nguyễn Hoàng Triều

Quảng Ngãi

1

5

Võ Thành An

Quảng Ngãi

1

6

Võ Kim Cương

TP HCM

0

7

Bùi Văn Be

Đắk Nông

3

8

Trương Quang Mân

Quảng Ngãi

1

9

Hoàng Đình Lương

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

10

Nguyễn Thị Quỳnh Giao

Đà Nẵng

1

11

Lục Đức Hòa

Hà Nội

0

12

Đinh Văn Vưa

TP HCM

3

13

Phan Anh Dũng

TP HCM

1

14

Phạm Kim Huy

Đồng Nai

4

15

Hồ Tuấn

Đắk Lắk

1

16

Trần Văn Thư

Quảng Nam

0

17

Lê Phạm Quang Thái

Quảng Ngãi

1

18

Đỗ Phan Kỳ Anh

TP HCM

0

19

Trương Quang Đô

TP HCM

2

20

Phan Hồng Trường

Nghệ An

1

21

Trần Đỗ Trọng Nghĩa

Quảng Ngãi

0

22

Nguyễn Hiền Anh

_

0

23

Chinh Ngữ

_

1

24

Phạm Ngọc Dũng

TP HCM

1

25

Phạm Phước Nghĩa

Thừa Thiên Huế

2

26

Trần Văn Thư ( Thầy Kông Tâm )

Quảng Nam

0

27

Nguyễn Anh Tuấn

Quảng Ngãi

5

28

Lê Trung Tín

TP HCM

1

29

Đào Nguyên Sơn

Bến Tre

1

30

Huy Tập - Ngô Đức Hành

Hà Nội

1

31

Lê Xuân Bắc

_

0

32

Nguyễn Khắc Hồi

TP HCM

2

33

Phạm Hồng Sơn (b) - Ngô Đức Hành

Hà Nội

1

34

Trần Như Tuấn

Quảng Ngãi

0

35

Lê Thị Kim Thùy

Quảng Ngãi

1

36

Trương Sĩ Phú

TP HCM

1