DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Bùi Hữu Hiên

TP HCM

1

38

Phạm Thanh Liêm

Quảng Ngãi

7

39

Nguyen Minh Chau

Quảng Ngãi

6

40

Truong Quang Tuan

Quảng Ngãi

3

41

Hà Mạnh Phúc

Quảng Ngãi

1

42

Võ Duy Quí

Quảng Ngãi

4

43

Lê Ngọc Tiến

Điện Biên

1

44

Tô Bình

Đắk Nông

8

45

Nguyễn Thế Hiệp

Quảng Ngãi

4

46

Nguyễn Xuân Lưu

TP HCM

1

47

Phan Văn Vinh

Đắk Nông

0

48

Phạm Minh Thuận

Bình Dương

2

49

Biện Thành Trung

Quảng Ngãi

0

50

Nguyen Minh Chau

_

0

51

Nguyễn Hoàng Dương

Quảng Ngãi

0

52

Nguyễn Một

Quảng Ngãi

4

53

Nguyễn Hồng Vân

Hà Nội

1

54

Ngô Hoàng Mưng

TP HCM

2

55

Lê Xuân Bắc

TP HCM

0

56

Lê Xuân Bắc

TP HCM

1

57

Võ Tấn Thường

Quảng Ngãi

0

58

Trần Văn Nam

TP HCM

2

59

Vũ Kiến Thiết

Hà Nội

1

60

Đỗ Huy Liêu

TP HCM

2

61

Võ Đoàn Giang

An Giang

0

62

Nguyễn Huy Thắng

Đà Nẵng

1

63

Nguyễn Thành Nam

Hà Nội

1

64

Dương Văn Liên

Quảng Bình

1

65

Lương Ngọc Chấn

Bắc Giang

1

66

Nguyễn Hải Anh

Bắc Giang

1

67

Nguyễn Ngọc Thịnh

Hà Tĩnh

1

68

Vũ Đình Duân

Đà Nẵng

1

69

Võ Công Diên

TP HCM

1

70

Phạm Hồng Sơn (a) - Thái Kế Thân

Hà Nội

1

71

Nguyễn Hay

_

1

72

Lê Thị Chín

Hà Nội

5