DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Nguyễn Tuấn Quang

TP HCM

1

146

Lê Khắc Hùng

Bình Định

1

147

Nguyễn Thái Dương

Quảng Ngãi

1

148

Trần Văn Hào

Đà Nẵng

1

149

Nguyễn Văn Luyện

_

1

150

Nguyễn Quang Khánh

Đà Nẵng

2

151

Phạm Quốc Phương

Thừa Thiên Huế

1

152

Lê Thị Pha Mi

TP HCM

1

153

Hoàng Văn Chiến

Thừa Thiên Huế

1

154

Nguyễn Quang

Khánh Hòa

3

155

Nguyễn Văn Tâm

Hà Nam

1

156

Vũ Trung

Bình Định

2

157

Trương Minh Hiếu

An Giang

1

158

Trần Tôn

Thừa Thiên Huế

1

159

Nguyễn Quỳnh Hợp

_

1

160

Nguyễn Thị Mai Hoa

Hà Nội

1

161

Bùi Quang Tuấn

Hà Nội

1

162

Đào Ngọc Nam

Quảng Ngãi

2

163

Võ Thị Cẩm Hiền

Tiền Giang

2

164

Kiều Tấn Minh

TP HCM

1

165

Đào Thị Mỹ Hạnh

Quảng Ngãi

1

166

Nguyễn Sỹ Hùng

Quảng Ngãi

2

167

Trần Đức Quốc

Đắk Lắk

1

168

Phan Văn Khoa

Bình Định

1

169

Trần Cao Chương

Quảng Ngãi

2

170

Nguyễn Mộng Hải

An Giang

0

171

Dương Tiến Thành

TP HCM

1

172

Võ Văn Thành

Bình Định

1

173

Nguyễn Diệp Hữu Tuấn

Bình Định

1

174

Phạm Hồng Phước

TP HCM

0

175

Nguyễn Thị Nga

Tuyên Quang

1

176

Phan Văn Hùng

Quảng Nam

1

177

Vũ Thị Thùy Oanh

Bình Định

1

178

Trương Quang Tuyến

TP HCM

1

179

Lộ Minh Nóc

Ninh Thuận

1

180

Nguyễn Trọng Duy

Hà Nội

1