DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Đặng Thế Nhân

TP HCM

1

182

Đoàn Văn La

Gia Lai

0

183

Phan Văn Minh

Quảng Nam

1

184

Cao Tâm

Đà Nẵng

1

185

Nguyễn Thế Tuyên

Bình Định

1

186

Lộ Minh Tuấn

Ninh Thuận

1

187

Lê Văn Lộc

TP HCM

1

188

Trần Thị Lài

Quảng Nam

1

189

Nguyễn Văn Công

Bà Rịa - Vũng Tàu

10

190

Cáp Xuân Anh Tài

TP HCM

1

191

Nguyễn Đông Sơn

Quảng Ngãi

3

192

Nguyễn Thị Diệu Ánh

Quảng Nam

1

193

Nguyễn Văn Phượng

Quảng Ngãi

3

194

Đặng Ngọc Duy

Quảng Nam

1

195

Nguyễn Xuân Tùng

Tuyên Quang

1

196

Huỳnh Thị Lệ

TP HCM

1

197

Võ Văn Đảm

Sóc Trăng

1

198

Quang Thanh Giang

Cần Thơ

2

199

Tran Manh Cung

TP HCM

1

200

Đinh Văn Công

Quảng Ngãi

0

201

Đỗ Ngọc Trung

Hà Nội

1

202

Võ Xuân Hùng

Đồng Tháp

1

203

Nguyễn Cát Đài

Phú Yên

1

204

Nguyễn Đức Ba

Quảng Ngãi

0

205

Huỳnh Ngọc Hải

Quảng Nam

1

206

Văn Thành Nho

TP HCM

1

207

Trần Văn Lực

TP HCM

2

208

Nguyễn Văn Hải

Hà Nam

1

209

Võ Cơ Em

Quảng Ngãi

0

210

Lê Đức Dũng

Bình Dương

2

211

Trương Thị Bé Ba

Quảng Ngãi

1

212

Phan Thanh Hùng

Bình Định

1

213

Nguyễn Hồng Phước

Bình Thuận

1

214

Nguyễn Tấn Côi

Quảng Ngãi

2

215

Nguyễn Minh Đức

Hà Nội

2

216

Trần Quốc Lãm

Quảng Ngãi

1